Tag Archives: toa cao oc

Phát tờ rơi tòa nhà – văn phòng công ty

Phát tờ rơi các tòa nhà văn phòng công ty là hình thức  phát tờ rơi hướng tới đối tượng là dân văn phòng, làm việc tại các công ty lớn nằm ở các tòa nhà cao, các khu dân cư hạng cao cấp, ( những sản phẩm phải là cấp cao: mỹ phẩm hàng hiệu, thuê xe du lịch, thời trang quần áo…. )